Veselo

optimisticky, pozitívne, radostne, zvesela, čulo, živo


Relevantne k veselo