Vhodný

akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, prijateľný, primeraný, uspokojivý, dobrý, riadny, správny, funkčný, použiteľný, účelný, kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, správny, zaslúžený, zákonitý, kvalifikovaný, nadaný, schopný, spôsobilý, zdatný, potrebný, požadovaný, vyhovujúci, želateľný, žiaduci, praktický, užitočný, vecný


Relevantne k vhodný