Viacstranný

mnohostranný, multilaterálny


Relevantne k viacstranný