Vikár

farár, kaplán, kazateľ, pastier, pastor


Relevantne k vikár