Víťaz

dobyvateľ, premožiteľ, majster, šampión


Relevantne k víťaz