Vlastnosť

atribút, náležitosť, príznak, charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, význam, znak


Relevantne k vlastnosť