Vo vzduchu

hore, nad hlavou, nahor, navrch, navrchu, vo výške


Relevantne k vo vzduchu