Vpád

invázia, nájazd, preniknutie, vniknutie, vtrhnutie


Relevantne k vpád