Vplyv

dopad, dosah, dôsledok, implikácia, konzekvencia, následok, pôsobenie, účinok, dosah, veľkosť, význam, závažnosť, účinok, energia, intenzita, moc, nadvláda, prevaha, sila, vláda, vodcovstvo, ingerencia, zasahovanie, zásah


Relevantne k vplyv