Vraždiť

masakrovať, povraždiť, zabíjať


Relevantne k vraždiť