Vraziť

odstrčiť, položiť, strkať, strčiť, tlačiť, uložiť, vložiť, vsunúť, zaradiť, zastrčiť, zasunúť, vbodnúť, zabodnúť


Relevantne k vraziť