Vredový

ulcerózny (term.), vredovitý


Relevantne k vredový