Vrub

kanálik, ryha, vryp, vrúbok, vyhĺbenina, zárez, žliabik (hovorovo), žliabok, vrúbkovanie, zárez, zúbkovanie


Relevantne k vrub