Vrúcny

nadšený, oduševnený, vrelý, zanietený, zapálený


Relevantne k vrúcny