Vryp

kanálik, ryha, vrub, vrúbok, vyhĺbenina, zárez, žliabik (hovorovo), žliabok, odrenina, porezanie, rez, rezná rana, ryha, vráska, škrabanec, škrabnutie


Relevantne k vryp