Všedný

banálny, jednoduchý, neprikrášlený, obyčajný, prostý, prozaický, radový, tuctový, ľudový


Relevantne k všedný