Všimnúť si

spozorovať, uvidieť, uzrieť, zahliadnuť, zazrieť, zbadať, zočiť


Relevantne k všimnúť si