Vteliť

napojiť, pridružiť, priložiť, pripojiť, pričleniť, včleniť, zapojiť, začleniť


Relevantne k vteliť