Vtrhnutie

invázia, nájazd, preniknutie, vniknutie, vpád


Relevantne k vtrhnutie