Vybájený (hovorovo)


Relevantne k vybájený (hovorovo)