Vybavenie

výbava, zariadenie, výstroj, výzbroj


Relevantne k vybavenie