Výbojný

agresívny, bojovný, invázny, vojnový, útočný


Relevantne k výbojný