Vybrúsiť

pilovať, vycibriť, vypilovať


Relevantne k vybrúsiť