Východisko

eventualita, možnosť, prijateľnosť, príležitosť, prípustnosť, šanca, platforma, základ


Relevantne k východisko