Vyhovujúci

potrebný, požadovaný, vhodný, želateľný, žiaduci


Relevantne k vyhovujúci