Výhrada

obmedzenie, podmienka, predpoklad, reštrikcia


Relevantne k výhrada