Vyjadriť

formulovať, povedať, spísať, vystihnúť, štylizovať


Relevantne k vyjadriť