Výkaz

hlásenie, raport (archaizmus), report (nesprávne), správa, zostava


Relevantne k výkaz