Výklad

objasnenie, vysvetlenie, výkladná skriňa


Relevantne k výklad