Vykonať

naplniť, nastoliť, podniknúť, urobiť, uskutočniť, učiniť, zaviesť, produkovať, splniť, stvoriť, tvoriť, urobiť, utvoriť, vyrobiť, vyrábať, vytvoriť, vytvárať


Relevantne k vykonať