Výkonný

akčný, činný, efektívny, účinný


Relevantne k výkonný