Výkyv

anomália, nepravidelnosť, odchýlenie, odchýlka, odklon, odklonenie, odvrat, rozdiel, výnimočnosť, fluktuácia, kolísanie, nestálosť, odchýlka, prelietavosť, premenlivosť


Relevantne k výkyv