Vylepšenie

pokrok, postup vpred, zdokonalenie, zlepšenie


Relevantne k vylepšenie