Vymazať

anulovať, odstrániť, zrušiť, preškrtnúť, škrtnúť


Relevantne k vymazať