Vypáliť

odpáliť, streliť, vyraziť, vystreliť, zastreliť, vysušiť


Relevantne k vypáliť