Vyplienenie

devastácia, pustošenie, zničenie, drancovanie, lúpenie, plienenie, pustošenie, rabovanie, vyrabovanie


Relevantne k vyplienenie