Vypovedať

dosvedčiť, nasvedčovať, svedčiť, expatriovať, vyhostiť


Relevantne k vypovedať