Vypravovanie

historka, naratívum (term.), príbeh, rozprávanie, story (hovorovo)


Relevantne k vypravovanie