Vypuknutie

vzplanutie, výbuch, záchvat


Relevantne k vypuknutie