Vyrabovanie

drancovanie, lúpenie, plienenie, pustošenie, rabovanie, vyplienenie


Relevantne k vyrabovanie