Výrazný

charakteristický, osobitý, príznačný, svojrázny, typický, význačný


Relevantne k výrazný