Vyrovnanosť

rovnocennosť, rovnosť, rovnováha, rovnovážny stav


Relevantne k vyrovnanosť