Vyrovnaný

chladno uvažujúci, inteligentný, kľudný, logický, mierny, múdry, racionálny, rozumný, rozvážny, uvážlivý, zarovnaný


Relevantne k vyrovnaný