Vysťahovalec

emigrant, exulant, presídlenec, utečenec, vyhnanec


Relevantne k vysťahovalec