Vystihnúť

formulovať, povedať, spísať, vyjadriť, štylizovať


Relevantne k vystihnúť