Vysvetlenie

informácia, poučenie, objasnenie, výklad


Relevantne k vysvetlenie