Vyťahovať

extrahovať, vylúhovať


Relevantne k vyťahovať