Vytvoriť

produkovať, splniť, stvoriť, tvoriť, urobiť, utvoriť, vykonať, vyrobiť, vyrábať, vytvárať


Relevantne k vytvoriť