Využiť

vykorisťovať, zneužiť, vyťažiť


Relevantne k využiť