Vyviesť z miery

ohromiť, prekvapiť, udiviť, šokovať


Relevantne k vyviesť z miery